Funktionärer

För att använda mailadresserna nedan; byt ut <> mot @

Vår styrelse består för närvarande av (efter årsmötet 2021):


Irene Persson                         Ordförande         070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Roland Gelfgren                     Vise ordf.            070-896 67 28          roland<>rogelf.se


Monica Höjenberg                  Sekreterare         070-579 21 82          johan.hojenberg<>telia.com


Margareta Lannhard Sjöberg  Kassör                073-035 14 56          margareta.lannhard.sjöberg<>telia.com


Stefan Karlsson                                                  070-377 07 85          sobbedobb<>hotmail.com


Liz Bergqvist                                          .            076-796 22 96          lilliz_530<>hotmail.com


Lennart Sandberg                                               070-210 48 94          lennartovesandberg<>hotmail.com

Dansledare:


Irene Persson                                                     070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Inegerd Sturve                                                    0583-141 66             41almnas12<>gmail.com

Festkommitté:


Lennart Sandberg                                              0583-77 04 57          lennartovesandberg<>hotmail.com


Gunilla Sandberg                                               0583-77 04 57          g.sandberg<>hotmail.com

Valberedning:


Vakant (= styrelsen)


Vakant

Webmaster:


Per Cederlund                                                    070-608 86 64          webmaster@folkdansaskersund.se