Funktionärer

För att använda mailadresserna nedan; byt ut <> mot @

Vår styrelse består för närvarande av (efter årsmötet 2022):


Irene Persson                         Ordförande         070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Maud Allvin                             Vise ordf.            070-679 19 18          maud_allvin@hotmail.com           


Roland Gelfgren                     Sekreterare         070-896 67 28         roland<>rogelf.se


Margareta Lannhard Sjöberg  Kassör                073-035 14 56         margareta.lannhard.sjöberg<>telia.com


Thomas Allvin                                                    070-588 24 12

         

Liz Bergqvist                                          .            076-796 22 96          lilliz_530<>hotmail.com


Lennart Sandberg                                               070-210 48 94          lennartovesandberg<>hotmail.com

Dansledare:


Irene Persson                                                     070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Inegerd Sturve                                                    0583-141 66             41almnas12<>gmail.com

Festkommitté:


Lennart Sandberg                                              0583-77 04 57          lennartovesandberg<>hotmail.com


Liz Bergqvist                                                       076-796 22 96          lilliz_530<>hotmail.com

Valberedning:


Vakant (= styrelsen)


Vakant

Webmaster:


Per Cederlund                                                    070-608 86 64          webmaster@folkdansaskersund.se